Noc Biologów
NOC BIOLOGÓW
w Piątek, 11 stycznia 2019

Wydział Biologii i Biotechnologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Ul. Oczapowskiego 1A

10-719 Olsztyn

Program   szukaj    układ godzinowy    układ tabelaryczny

 Laboratoria


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

09:00-10:30

Laboratorium genetyczne: izolacja DNA „metodą kuchenną”

Prowadzą: dr Piotr Androsiuk; mgr Justyna Koc

Zajęcia mają na celu przybliżenie informacji na temat materiału genetycznego i uświadomienie, że DNA jest wszędzie wokół nas. W trakcie zajęć przedstawiona zostanie działalność i wyposażenie laboratorium genetycznego. Zaprezentowane zostaną profesjonalne metody ekstrakcji kwasów nukleinowych z układów biologicznych. Ponadto przeprowadzona zostanie, we współudziale z uczestnikami, izolacja DNA w sposób możliwy do powtórzenia w warunkach domowych. Uczestnicy zajęć będą mieli również okazję samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia rozdziału elektroforetycznego DNA w żelu agarozowym (podstawowej techniki wizualizacji kwasów nukleinowych).

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

od 11 lat

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, Plac Łódzki 3, pok. 4 (parter)

15

Tak

10:00-11:30

e-barwniki

Prowadzą: dr Angelika Król; dr Edyta Sienkiewicz-Szłapka

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z najczęściej stosowanymi barwnikami wykorzystywanymi przez producentów do barwienia słodyczy. Dodatkowo uczestnicy zajęć będą mogli wykonać izolację i rozdział barwników metodą chromatografii cienkowarstwowej (TLC).

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

11-16 lat

Katedra Biochemii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 324 (III piętro)

8

Tak

11:00-13:00

Biolog molekularny – współczesny Sherlock Holmes

Prowadzą: dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM; dr Grzegorz Panasiewicz

W dzisiejszym świecie ogromnym zagrożeniem dla ludzi są przestępstwa, ataki terrorystyczne i klęski żywiołowe, dlatego identyfikacja osobnicza ma ogromne znaczenie. Dzięki odkryciom z dziedziny biologii molekularnej, indywidualizacja śladów biologicznych i wskazanie konkretnej osoby, od której pochodzi dany ślad stały się możliwe. Ponadto, metoda opracowana przez K. Mullisa w latach 80, zwana techniką amplifikacji PCR (Polymerase Chain Reaction), umożliwiła badanie materiału zawierającego znikome ilości DNA i pozwoliła na analizę nawet częściowo zdegradowanego DNA. Warsztaty mają na celu poznanie metod biologii molekularnej stosowanych w diagnostyce kryminalistycznej. W trakcie ćwiczeń uczestnicy będą rozpoznawać ślady biologiczne(wykrywać plamy krwi zestawem BLUESTAR® Forensic, rozróżniać krew ludzką i zwierzęcą), przeprowadzą izolację materiału genetycznego (gDNA) oraz łańcuchową reakcję polimerazy w celu identyfikacji płci genetycznej na podstawie analizy fragmentów genu amelogeniny.
Wykonawcy: Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon”; Koło Naukowe Biotechnologów.


Brak wolnych miejsc w tym terminie.

11-16 lat

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 224 (II piętro

15

Tak

11:00-13:00

W pracowni histologa

Prowadzi: dr Janusz Najdzion

Celem imprezy jest zapoznanie uczestników z procedurą histologiczną, według której można wykonać preparaty mikroskopowe techniką parafinową. W laboratorium histologicznym na przygotowanych stanowiskach uczestnicy będą pod kierunkiem pracowników wykonywać kolejne czynności związane z wykonaniem preparatu, m.in. przygotowanie szkiełek podstawowych, zatapianie materiału w bloczki parafinowe, krojenie bloczków na mikrotomie, naklejanie skrawków na szkiełka na łaźni wodnej, uwadnianie skrawków w szeregu alkoholowym i ich barwienie m.in. fioletem krezylowym wybarwiającym ciała komórek nerwowych, odwadnianie i prześwietlanie, zamknięcie preparatu, obserwacja pod mikroskopem.

Rezerwacja tel. 89 523-43-01 lub mailowa m.domagalska@uwm.edu.pl

Liceum

Katedra Anatomii i Fizjologii; Plac. Łódzki 3, sala: 336 (III piętro)

10

Tak

11:30-13:00

Laboratorium genetyczne: izolacja DNA „metodą kuchenną”

Prowadzą: dr Piotr Androsiuk; mgr Justyna Koc

Zajęcia mają na celu przybliżenie informacji na temat materiału genetycznego i uświadomienie, że DNA jest wszędzie wokół nas. W trakcie zajęć przedstawiona zostanie działalność i wyposażenie laboratorium genetycznego. Zaprezentowane zostaną profesjonalne metody ekstrakcji kwasów nukleinowych z układów biologicznych. Ponadto przeprowadzona zostanie, we współudziale z uczestnikami, izolacja DNA w sposób możliwy do powtórzenia w warunkach domowych. Uczestnicy zajęć będą mieli również okazję samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia rozdziału elektroforetycznego DNA w żelu agarozowym (podstawowej techniki wizualizacji kwasów nukleinowych).

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

od 11 lat

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, Plac Łódzki 3, pok. 4 (parter)

15

Tak

11:45-13:15

e-barwniki

Prowadzą: dr Angelika Król; dr Edyta Sienkiewicz-Szłapka

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z najczęściej stosowanymi barwnikami wykorzystywanymi przez producentów do barwienia słodyczy. Dodatkowo uczestnicy zajęć będą mogli wykonać izolację i rozdział barwników metodą chromatografii cienkowarstwowej (TLC).

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

11-16 lat

Katedra Biochemii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 324 (III piętro)

8

Tak

13:30-15:30

Biolog molekularny – współczesny Sherlock Holmes

Prowadzą: dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM; dr Grzegorz Panasiewicz

W dzisiejszym świecie ogromnym zagrożeniem dla ludzi są przestępstwa, ataki terrorystyczne i klęski żywiołowe, dlatego identyfikacja osobnicza ma ogromne znaczenie. Dzięki odkryciom z dziedziny biologii molekularnej, indywidualizacja śladów biologicznych i wskazanie konkretnej osoby, od której pochodzi dany ślad stały się możliwe. Ponadto, metoda opracowana przez K. Mullisa w latach 80, zwana techniką amplifikacji PCR (Polymerase Chain Reaction), umożliwiła badanie materiału zawierającego znikome ilości DNA i pozwoliła na analizę nawet częściowo zdegradowanego DNA. Warsztaty mają na celu poznanie metod biologii molekularnej stosowanych w diagnostyce kryminalistycznej. W trakcie ćwiczeń uczestnicy będą rozpoznawać ślady biologiczne(wykrywać plamy krwi zestawem BLUESTAR® Forensic, rozróżniać krew ludzką i zwierzęcą), przeprowadzą izolację materiału genetycznego (gDNA) oraz łańcuchową reakcję polimerazy w celu identyfikacji płci genetycznej na podstawie analizy fragmentów genu amelogeniny.
Wykonawcy: Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon”; Koło Naukowe Biotechnologów.


Brak wolnych miejsc w tym terminie.

11-16 lat

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 224 (II piętro

15

Tak

13:30-15:00

Jakie właściwości ma białko?

Prowadzą: dr Angelika Król; dr Edyta Sienkiewicz-Szłapka

W naszym środowisku jest wiele czynników fizycznych i chemicznych mogących prowadzić do odwracalnych i nieodwracalnych zmian w strukturze białka. Wszystkie te zmiany mogą negatywnie wpływać na funkcjonowanie naszego organizmu. Dlatego warto wiedzieć co się dzieje z białkami kiedy podda się je działaniu metali ciężkich, alkoholu czy też wysokiej temperatury.

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

11-16 lat

Katedra Biochemii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 324 (III piętro)

8

Tak

16:00-17:30

Analiza spektralna pochodnych hemoglobiny

Prowadzą: dr. hab. Beata Jarmołowska, prof. UWM; dr Stanisław Krawczuk

Hemoglobina wykazuje powinowactwo do tlenu. Wiązanie jest odwracalne. Inne czynniki także mogą reagować z hemoglobiną modyfikując jej własności. Znajduje to odbicie w zmianie absorpcji promieniowania widzialnego.

Rezerwacja pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

Liceum

Katedra Biochemii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 325 (III piętro)

12

Tak

16:00-17:30

Jakie właściwości ma białko?

Prowadzą: dr Angelika Król; dr Edyta Sienkiewicz-Szłapka

W naszym środowisku jest wiele czynników fizycznych i chemicznych mogących prowadzić do odwracalnych i nieodwracalnych zmian w strukturze białka. Wszystkie te zmiany mogą negatywnie wpływać na funkcjonowanie naszego organizmu. Dlatego warto wiedzieć co się dzieje z białkami kiedy podda się je działaniu metali ciężkich, alkoholu czy też wysokiej temperatury.

Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

11-16 lat

Katedra Biochemii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 324 (III piętro)

8

Tak

18:00-19:30

Analiza spektralna pochodnych hemoglobiny

Prowadzą: dr. hab. Beata Jarmołowska, prof. UWM; dr Stanisław Krawczuk

Hemoglobina wykazuje powinowactwo do tlenu. Wiązanie jest odwracalne. Inne czynniki także mogą reagować z hemoglobiną modyfikując jej własności. Znajduje to odbicie w zmianie absorpcji promieniowania widzialnego.

Rezerwacja pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

Liceum

Katedra Biochemii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 325 (III piętro)

12

Tak

 Pokazy / prezentacje


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

15:45-17:15

Ekstrakty roślinne jako indykatory pH

Prowadzi: Michał Walukiewicz-Dusza oraz Koło Naukowe Botaników UWM

bez ograniczeń

Collegium Biologiae, sala 327

20

Nie

 Quizy i konkursy


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

09:00-10:00

Społeczne życie zwierząt

Prowadzą: dr Monika Grochalska, dr hab. Hanna Kędzierska

Gra terenowa z rozwiązywaniem zadań i zagadek na temat interakcji i zjawisk w świecie zwierząt.

Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

6-10 lat

Wydział Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14

15

Tak

11:00-12:00

Społeczne życie zwierząt

Prowadzą: dr Monika Grochalska, dr hab. Hanna Kędzierska

Gra terenowa z rozwiązywaniem zadań i zagadek na temat interakcji i zjawisk w świecie zwierząt.

brak wolnych miejsc

6-10 lat

Wydział Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14

15

Tak

19:30-21:00

Co Wiedźmuchy w kotle ugotowały?

Prowadzą: dr Willan-Horla Lidia, Zespół Wiedźmuchy

Zabawy edukacyjne i występ zespołu Wiedźmuchy. Gry integracyjne i zabawy edukacyjne oraz występ artystyczny. Po udziale w warsztatach w szklarni, pt. „Bulwy jadalne, znane i nieznane” (18.00-19.00), tajemnicze Wiedźmuchy przygotują coś ekstra w kotle i poczęstują wszystkich chętnych. W Noc Biologów nawet wiedźmy zlatują się na Uniwersytet czynić swoje eksperymenty. I najpewniej w poszukiwaniu nowej wiedzy.

b/o

Collegium Biologiae, hol na parterze

80

Nie

 Warsztaty


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

16:30-19:00

Zrób sobie chruścika - edukacyjne i przyrodnicze warsztaty oraz opowieści dla całej rodziny

Prowadzą: Anna Mikita, dr hab. Stanisław Czachorowski

Wspólne, rodzinne poznawanie przyrody i robienie zabawek z byle czego. W części warsztatowej rodzinne tworzenie zabawek (maskotek) edukacyjnych w formie chruścika z domkiem. Szycie i klejenie maskotek w kształcie chruścików poprowadzi pedagog i pisarka Anna Mikita.. Uzupełnieniem warsztatów będzie opowieść przyrodnicza w formie bajki kamishibai o życiu chruścików pt. „O chruściku z Jeziora Czarnego”. Przykład wspólnych zabaw, nauczania i edukacji pozaformalnej w przestrzeni publicznej. Jak blisko domu obserwować przyrodę i jak z niczego można zrobić zabawkę edukacyjną oraz tworzyć opowieści o przyrodzie (wykorzystując mobilny internet). Chruściki to owady, które w stadium larwalnym żyją w wodzie, a stadium dorosłym żyją na lądzie prowadząc nocny tryb życia. Larwy budują przenośne domki lub sieci łowne. Są łatwe w obserwowaniu i występują wszędzie. Domki budują z przędzy jedwabnej, patyczków, części roślin, a także ze złota i drogich kamieni.

b/o

Collegium Biologiae, hol na parterze

15

Nie

 Warsztaty i pokazy


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

08:00-09:30

Jak wyglądają nasiona traw pod binookularem

Prowadzą: dr Anna Bałuch-Małecka; dr Jacek Alberski; dr hab. Marzenna Olszewska

Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z zróżnicowanym wyglądem nasion traw. Poznają budowę i zasadę funkcjonowania binookularu. Następnie przeprowadzą obserwacje wielu ciekawych nasion pod binookularem. Uczestnicy zobaczą jak przystosowały się nasiona trawy do kiełkowania i rozwoju w różnych siedliskach.

Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

9-13 lat

Pracownia Katedry Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni, ul. Plac Łódzki 1, sala 20 (parter)

16

Tak

08:00-09:30

Poznaj oxy-kwiaty

Prowadzą: dr inż. Beata Płoszaj-Witkowska; mgr inż. Anna Kuszewska

Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z roślinami oczyszczającymi powietrze w mieszkaniu. Zapoznają się z techniką przygotowania własnej doniczki do aranżacji. Następnie przygotują własną aranżację z roślin doniczkowych oczyszczającą ich otoczenie.
Wykonawcy: Koło Naukowe Miłośników Roślin Ozdobnych - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

11-16 lat

Pracownia florystyczna pokój 35 (II piętro), ul. Heweliusza 22

20

Tak

09:00-09:45

Poznajemy pasożyty człowieka

Prowadzą: dr hab. Dziekońska-Rynko Janina, prof. UWM

Słuchacze poznają ważniejsze pasożyty zewnętrzne i wewnętrzne człowieka, sposoby ich rozprzestrzeniania oraz morfologiczne przystosowania do pasożytniczego trybu życia.

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

6-10 lat

Katedra Zoologii; ul. Oczapowskiego 5, sala 094

25

Tak

09:00-10:00

Po co komórce jądro?

Prowadzą: dr Sylwia Świgońska; dr Anna Nynca

Komórki zwierzęce i roślinne bardzo się od siebie różnią, pełnią inne funkcje, ale wszystkie do życia potrzebują jądra. Co takiego znajduje się w jądrze i dlaczego jest ono takie ważne? W trakcie zajęć pracując w warunkach laboratoryjnych dowiedzą się, w jaki sposób "tajemnica", którą skrywa jądro przekazywana jest z pokolenia na pokolenie - czyli poznają istotę dziedziczenia.

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

11-16 lat

Laboratorium Diagnostyki Molekularnej; ul. Prawocheńskiego 5, sala 08

25

Tak

09:00-10:30

Roślinny filtr powietrza

Prowadzi: mgr Teresa Jagielska

Rośliny są najważniejszymi organizmami na Ziemi. Dostarczają surowców i pożywienia, produkują tlen i oczyszczają powietrze z dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. Poziom zanieczyszczeń w atmosferze ciągle wzrasta, dlatego ochrona roślin jest tak ważna w obecnych czasach. W pomieszczeniach, w których żyjemy mamy również wiele substancji szkodliwych. Ulatniają się one z tworzyw sztucznych, farb, mebli, oraz dymu. Badania przeprowadzone na grupie roślin domowych dowiodły ich skuteczności w oczyszczaniu powietrza nie tylko z dwutlenku węgla, ale również z benzenu, formaldehydu ,amoniaku, ksylenu i trójchloroetylenu. Na warsztatach założymy własny ogród w naczyniu, który będzie naszym filtrem oczyszczającym powietrze w domu.
UWAGA:
Na zajęcia każdy uczestnik przynosi pustą pięciolitrową butlę po wodzie mineralnejBrak wolnych miejsc

11-16 lat

Szklarnia Wydziału Biologii i Biotechnologii, ul. Heweliusza 22

12

Tak

09:30-11:00

Jak wyglądają nasiona traw pod binookularem

Prowadzą: dr Anna Bałuch-Małecka; dr Jacek Alberski; dr hab. Marzenna Olszewska

Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z zróżnicowanym wyglądem nasion traw. Poznają budowę i zasadę funkcjonowania binookularu. Następnie przeprowadzą obserwacje wielu ciekawych nasion pod binookularem. Uczestnicy zobaczą jak przystosowały się nasiona trawy do kiełkowania i rozwoju w różnych siedliskach.

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

9-13 lat

Pracownia Katedry Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni, ul. Plac Łódzki 1, sala 20 (parter)

16

Tak

09:45-11:15

Poznaj oxy-kwiaty

Prowadzą: dr inż. Beata Płoszaj-Witkowska; mgr inż. Anna Kuszewska

Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z roślinami oczyszczającymi powietrze w mieszkaniu. Zapoznają się z techniką przygotowania własnej doniczki do aranżacji. Następnie przygotują własną aranżację z roślin doniczkowych oczyszczającą ich otoczenie.
Wykonawcy: Koło Naukowe Miłośników Roślin Ozdobnych - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

11-16 lat

Pracownia florystyczna pokój 35 (II piętro), ul. Heweliusza 22

20

Tak

10:00-10:45

Czy pasożyty zawsze szkodzą?

Prowadzą: dr hab. Janina Dziekońska-Rynko, prof. UWM

Rola pasożytów w przyrodzie. Pasożyty, których obecność może być wykorzystywana do leczeniu alergii i chorób autoimmunologicznych.

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

11-16 lat

Katedra Zoologii; ul. Oczapowskiego 5, sala 094

25

Tak

10:00-11:00

Zwierzęta w biotechnologii

Prowadzą: dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM; dr Grzegorz Panasiewicz

Naszym celem będzie zainteresowanie osób najmłodszych, które dopiero wkraczają na naukową ścieżkę. Podczas wykładu zatytułowanego „Zwierzęta w biotechnologii” dzieci dowiedzą się jak bardzo niektóre zwierzęta przysłużyły się badaniom prowadzonym w laboratorium. Okazuje się, bowiem, że zwykła muszka owocowa poleciała kiedyś w kosmos, a na plecach myszy wyhodowano ucho! Zaraz po krótkim wprowadzeniu, na dzieci czekać będzie szereg zadań i konkursów plastycznych, w których będą mogły puścić wodze fantazji i przedstawić, które ze zwierząt wykorzystywanych w biotechnologii podobało się im najbardziej oraz jak wyobrażają sobie DNA. Jak zwykle, na autorów najlepszych prac czekały będą nagrody.
Wykonawcy:
Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon”;
Koło Naukowe Biotechnologów.


Brak wolnych miejsc w tym terminie.

6-10 lat

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 226 (II piętro)

20

Tak

10:00-10:45

Odkryj tajniki mikroskopii elektronowej

Prowadzi: mgr Marek Piłat

Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z nowoczesnymi metodami mikroskopowymi wykorzystywanymi przez biologów do poznawania tajników przyrody. Zapoznają się z budową i zasadą funkcjonowania transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Uczestnicy zobaczą jak przygotowuje się materiał badawczy na ultramikrotomie. Następnie przeprowadzą obserwacje przygotowanych wcześniej skrawków materiału biologicznego w mikroskopie elektronowym.

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

13-16 lat

Laboratorium Diagnostyki Molekularnej; ul. Prawocheńskiego 5, Pracownia mikroskopowa

8

Tak

10:00-10:45

Jakie rośliny nas ubierają?

Prowadzą: dr hab. Hanna Ciecierska; dr hab. Dorota Górniak; dr Anna Źróbek-Sokolnik; dr Aldona Fenyk

Poznacie rośliny, a raczej ich włókna, które od tysiącleci człowiek używał do wykonywania odzieży i innych rzeczy np. len, konopie, bawełnę.
Poznacie również nowoczesne tkaniny, oparte na nowych technologiach, nadające odzieży szczególnych własności np. odporności w warunkach ekstremalnych. Czy wiecie co to jest kapok, modal, lyocell czy cupro i jakie włókna roślinne służą do ich wyrobu?

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

6-16 lat

Collegium Biologiae; ul. Oczapowskiego 1A, sala 10 (parter)

12

Tak

10:00-11:00

Co skrywa koniczyna czyli rozdział wybranych izoflawonoidów metodą HPLC

Prowadzą: dr Bartosz Nitkiewicz; dr Grzegorz Zwierzchowski

Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z wysokosprawną chromatografią cieczową wykorzystywaną do rozdziału i analizy różnorodnych związków biologicznie czynnych.
Zapoznają się z budową i zasadą funkcjonowania chromatografu cieczowego, a w części praktycznej wyizolują wybrane izoflawonoidy z koniczyny czerwonej oraz przygotują próbki do analizy. Po zakończonym rozdziale przeprowadzą rozpoznanie rozdzielonych związków na podstawie rozdzielonych wcześniej wzorców.

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

13-16 lat

Katedra Biochemii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 310 (III piętro, Pracownia analizy chromatograficznej)

10

Tak

10:00-10:45

Dzień z życia roślin

Prowadzą: dr inż. Aldona Fenyk; dr inż. Anna Źróbek-Sokolnik

Uczestnicy poznają budowę morfologiczną i anatomiczną organizmów roślinnych, szczególnie modyfikacje umożliwiające przystosowanie do życia w różnych warunkach siedliskowych . Samodzielnie wykonują preparaty i oglądają je z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego.

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

10-14 lat

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Plac Łódzki 1, sala 102 (I piętro)

20

Tak

10:30-11:30

Obrazowa nauka

Prowadzą: dr Sylwia Świgońska; dr Anna Nynca

Eksperymenty naukowe mogą być bardzo widowiskowe! Poprzez serię doświadczeń naukowych i obserwacji, również takich do samodzielnego wykonania, dzieci przekonają się jak fascynująca jest nauka.

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

6-10 lat

Laboratorium Diagnostyki Molekularnej; ul. Prawocheńskiego 5, sala 04

25

Tak

10:45-12:15

Roślinny filtr powietrza

Prowadzi: mgr Teresa Jagielska

Rośliny są najważniejszymi organizmami na Ziemi. Dostarczają surowców i pożywienia, produkują tlen i oczyszczają powietrze z dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. Poziom zanieczyszczeń w atmosferze ciągle wzrasta, dlatego ochrona roślin jest tak ważna w obecnych czasach. W pomieszczeniach, w których żyjemy mamy również wiele substancji szkodliwych. Ulatniają się one z tworzyw sztucznych, farb, mebli, oraz dymu. Badania przeprowadzone na grupie roślin domowych dowiodły ich skuteczności w oczyszczaniu powietrza nie tylko z dwutlenku węgla, ale również z benzenu, formaldehydu ,amoniaku, ksylenu i trójchloroetylenu. Na warsztatach założymy własny ogród w naczyniu, który będzie naszym filtrem oczyszczającym powietrze w domu.
UWAGA:
Na zajęcia każdy uczestnik przynosi pustą pięciolitrową butlę po wodzie mineralnej


Brak wolnych miejsc w tym terminie.

11-16 lat

Szklarnia Wydziału Biologii i Biotechnologii, ul. Heweliusza 22

12

Tak

11:00-11:45

Odkryj tajniki mikroskopii elektronowej

Prowadzi: mgr Marek Piłat

Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z nowoczesnymi metodami mikroskopowymi wykorzystywanymi przez biologów do poznawania tajników przyrody. Zapoznają się z budową i zasadą funkcjonowania transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Uczestnicy zobaczą jak przygotowuje się materiał badawczy na ultramikrotomie. Następnie przeprowadzą obserwacje przygotowanych wcześniej skrawków materiału biologicznego w mikroskopie elektronowym.

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

13-16 lat

Laboratorium Diagnostyki Molekularnej; ul. Prawocheńskiego 5, Pracownia mikroskopowa

8

Tak

11:00-11:45

Jakie rośliny nas ubierają?

Prowadzą: dr hab. Hanna Ciecierska; dr hab. Dorota Górniak; dr Anna Źróbek-Sokolnik; dr Aldona Fenyk

Poznacie rośliny, a raczej ich włókna, które od tysiącleci człowiek używał do wykonywania odzieży i innych rzeczy np. len, konopie, bawełnę.
Poznacie również nowoczesne tkaniny, oparte na nowych technologiach, nadające odzieży szczególnych własności np. odporności w warunkach ekstremalnych. Czy wiecie co to jest kapok, modal, lyocell czy cupro i jakie włókna roślinne służą do ich wyrobu?

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

6-16 lat

Collegium Biologiae; ul. Oczapowskiego 1A, sala 10 (parter)

12

Tak

11:00-12:30

Jak wyglądają nasiona traw pod binookularem

Prowadzą: dr Anna Bałuch-Małecka; dr Jacek Alberski; dr hab. Marzenna Olszewska

Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z zróżnicowanym wyglądem nasion traw. Poznają budowę i zasadę funkcjonowania binookularu. Następnie przeprowadzą obserwacje wielu ciekawych nasion pod binookularem. Uczestnicy zobaczą jak przystosowały się nasiona trawy do kiełkowania i rozwoju w różnych siedliskach.

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

9-13 lat

Pracownia Katedry Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni, ul. Plac Łódzki 1, sala 20 (parter)

16

Tak

11:00-11:45

Kolorowe i fascynujące laboratorium dla każdego

Prowadzą: dr Anna Cieślińska; dr Ewa Fiedorowicz

„Jak kolorowe mogą być pisaki?”
„Wymyśl własny kolor”- zabawa poprzez mieszanie barwnych roztworów
Pomiar pH


Dla najmłodszych przygotowaliśmy zestaw pokazów i doświadczeń, które pozwolą zobaczyć jak fascynujący i kolorowy może być laboratoryjny świat roztworów, zlewek i probówek. Można będzie pobawić się mieszaniem kolorowych mieszanin i tworzyć własne barwy. Poza tym sprawdzimy jak kwaśne są spożywane przez nas warzywa i owoce. Poszukamy odpowiedzi czy „kwaśne” zawsze oznacza tylko smak czy może określone właściwości chemiczne. Podczas naszych warsztatów każdy może zostać prawdziwym naukowcem!

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

6-12 lat

Katedra Biochemii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, hol na III piętrze

20

Tak

11:00-11:45

Dzień z życia roślin

Prowadzą: dr inż. Aldona Fenyk; dr inż. Anna Źróbek-Sokolnik

Uczestnicy poznają budowę morfologiczną i anatomiczną organizmów roślinnych, szczególnie modyfikacje umożliwiające przystosowanie do życia w różnych warunkach siedliskowych . Samodzielnie wykonują preparaty i oglądają je z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego.

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

10-14 lat

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Plac Łódzki 1, sala 102 (I piętro)

20

Tak

11:15-12:00

Fascynujący świat pijawek

Prowadzi: dr Iwona Jeleń

Słuchacze będą mieli okazje poznać różnorodność świata pijawek ( na przykładzie naszych krajowych gatunków), który większości osób kojarzy się tylko z krwiopijną pijawką lekarską. Omówiona zostanie między innymi ich budowa, biologia.
Forma zajęć: warsztaty, pokaz.

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

8-12

Katedra Zoologii; ul.Oczapowskiego 5, sala 094

25

Tak

11:15-12:15

Zwierzęta w biotechnologii

Prowadzą: dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM; dr Grzegorz Panasiewicz

Naszym celem będzie zainteresowanie osób najmłodszych, które dopiero wkraczają na naukową ścieżkę. Podczas wykładu zatytułowanego „Zwierzęta w biotechnologii” dzieci dowiedzą się jak bardzo niektóre zwierzęta przysłużyły się badaniom prowadzonym w laboratorium. Okazuje się, bowiem, że zwykła muszka owocowa poleciała kiedyś w kosmos, a na plecach myszy wyhodowano ucho! Zaraz po krótkim wprowadzeniu, na dzieci czekać będzie szereg zadań i konkursów plastycznych, w których będą mogły puścić wodze fantazji i przedstawić, które ze zwierząt wykorzystywanych w biotechnologii podobało się im najbardziej oraz jak wyobrażają sobie DNA. Jak zwykle, na autorów najlepszych prac czekały będą nagrody.
Wykonawcy:
Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon”;
Koło Naukowe Biotechnologów.


Brak wolnych miejsc w tym terminie.

6-10 lat

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 226 (II piętro)

20

Tak

11:30-12:30

Poznajemy owoce morza

Prowadzą: dr hab. Dorota Juchno; mgr Małgorzata Tanajewska

Podczas zajęć dzieci dowiedzą się co kryje się pod nazwą „owoce morza”. Poznają podstawowych przedstawicieli, m.in. kraby, krewetki, ostrygi, przegrzebki, omułki, kałamarnice, ośmiornice. Dowiedzą się też, które części ciała tych zwierząt są jadalne.
Spróbujemy ustalić czy owoce morza są zdrowe i dlaczego.

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

8-13 lat

Katedra Zoologii; ul. Oczapowskiego 5, sala 265

25

Tak

11:45-13:15

Jak to działa? – tajniki organizmu zwierzęcego na wesoło

Prowadzą: dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM; dr Grzegorz Panasiewicz

W trakcie zajęć będą przeprowadzane eksperymenty wyjaśniające funkcjonowanie narządów zmysłów, układu krwionośnego oraz ruchowego.
Tematy: 1. Czy te oczy mogą kłamać?- iluzje optyczne.
2. Czy wiesz co jesz?- poznajmy smaki i zapachy?
3. Sprawdź czy potrafisz?-Możliwości ciała.
4. Jak głęboko oddychasz? – wariacje z akwarium.
5. Co za emocje?- czyli jak na nasze ciało wpływają gry komputerowe?
6. Świecący wulkan.
7. Zwariowane mleko.
8. Skaczące jajko.
9. Sprawdź jak działa twój zmysł dotyku.
10. Daktyloskopia- poznaj tajemnice linii papilarnych.
11. Lawalampa i inne.
Wykonawcy:
Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon”;
Koło Naukowe Biotechnologów;
Studenckie Koło Naukowe Krymininalistyki.


Brak wolnych miejsc w tym terminie.

6-16 lat

Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala P13 (niski parter)

25

Tak

12:00-13:00

Obrazowa nauka

Prowadzą: dr Sylwia Świgońska; dr Anna Nynca

Eksperymenty naukowe mogą być bardzo widowiskowe! Poprzez serię doświadczeń naukowych i obserwacji, również takich do samodzielnego wykonania, dzieci przekonają się jak fascynująca jest nauka.

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

6-10 lat

Laboratorium Diagnostyki Molekularnej; ul. Prawocheńskiego 5, sala 04

25

Tak

12:00-12:45

Jakie rośliny nas ubierają?

Prowadzą: dr hab. Hanna Ciecierska; dr hab. Dorota Górniak; dr Anna Źróbek-Sokolnik; dr Aldona Fenyk

Poznacie rośliny, a raczej ich włókna, które od tysiącleci człowiek używał do wykonywania odzieży i innych rzeczy np. len, konopie, bawełnę.
Poznacie również nowoczesne tkaniny, oparte na nowych technologiach, nadające odzieży szczególnych własności np. odporności w warunkach ekstremalnych. Czy wiecie co to jest kapok, modal, lyocell czy cupro i jakie włókna roślinne służą do ich wyrobu?

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

6-16 lat

Collegium Biologiae; ul. Oczapowskiego 1A, sala 10 (parter)

12

Tak

12:00-13:00

Co skrywa koniczyna czyli rozdział wybranych izoflawonoidów metodą HPLC

Prowadzą: dr Bartosz Nitkiewicz; dr Grzegorz Zwierzchowski

Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z wysokosprawną chromatografią cieczową wykorzystywaną do rozdziału i analizy różnorodnych związków biologicznie czynnych.
Zapoznają się z budową i zasadą funkcjonowania chromatografu cieczowego, a w części praktycznej wyizolują wybrane izoflawonoidy z koniczyny czerwonej oraz przygotują próbki do analizy. Po zakończonym rozdziale przeprowadzą rozpoznanie rozdzielonych związków na podstawie rozdzielonych wcześniej wzorców.

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

13-16 lat

Katedra Biochemii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 310 (III piętro, Pracownia analizy chromatograficznej)

10

Tak

12:00-12:45

Dzień z życia roślin

Prowadzą: dr inż. Aldona Fenyk; dr inż. Anna Źróbek-Sokolnik

Uczestnicy poznają budowę morfologiczną i anatomiczną organizmów roślinnych, szczególnie modyfikacje umożliwiające przystosowanie do życia w różnych warunkach siedliskowych . Samodzielnie wykonują preparaty i oglądają je z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego.

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

10-14 lat

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Plac Łódzki 1, sala 102 (I piętro)

20

Tak

12:30-13:30

Owady małe i duże – pokaz różnorodności i przystosowań

Prowadzi: dr Karol Komosiński

Prezentacja chrząszczy i motyli krajowych i egzotycznych. Demonstracja różnorodności barw i kształtów owadów oraz przystosowań do zajmowanych przez nie specyficznych środowisk, w tym przykłady mimikry i mimetyzmu. Dodatkowo pokaz multimedialny.

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

6-10 lat

Katedra Zoologii; ul. Oczapowskiego 5, sala 094

30

Tak

12:30-14:00

Jak wyglądają nasiona traw pod binookularem

Prowadzą: dr Anna Bałuch-Małecka; dr Jacek Alberski; dr hab. Marzenna Olszewska

Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z zróżnicowanym wyglądem nasion traw. Poznają budowę i zasadę funkcjonowania binookularu. Następnie przeprowadzą obserwacje wielu ciekawych nasion pod binookularem. Uczestnicy zobaczą jak przystosowały się nasiona trawy do kiełkowania i rozwoju w różnych siedliskach.

Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

9-13 lat

Pracownia Katedry Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni, ul. Plac Łódzki 1, sala 20 (parter)

16

Tak

12:30-14:00

Poznaj oxy-kwiaty

Prowadzą: dr inż. Beata Płoszaj-Witkowska; mgr inż. Anna Kuszewska

Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z roślinami oczyszczającymi powietrze w mieszkaniu. Zapoznają się z techniką przygotowania własnej doniczki do aranżacji. Następnie przygotują własną aranżację z roślin doniczkowych oczyszczającą ich otoczenie.
Wykonawcy: Koło Naukowe Miłośników Roślin Ozdobnych - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

11-16 lat

Pracownia florystyczna pokój 35 (II piętro), ul. Heweliusza 22

20

Tak

13:00-13:45

Komórki roślinne pod mikroskopem

Prowadzą: dr Głowacka Katarzyna, dr Wioletta Pluskota

Warsztaty z mikroskopowania. Uczestnicy samodzielnie wykonują preparaty i oglądają je z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego.

Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

od 12 lat

Katedra Genetyki, Fizjologii i Biotechnologii Roślin; Collegium Biologiae, sala 118 (1 piętro)

12

Tak

13:00-14:00

Budowa wewnętrzna owada – sekcja karaczana

Prowadzą: dr hab. Dorota Juchno; mgr Małgorzata Tanajewska

Zapoznanie się z budową wewnętrzną owada na podstawie wykonanej własnoręcznie sekcji karaczana pochodzącego z własnej hodowli. Uczestnicy poznają w jaki sposób dokonuje się prawidłowej sekcji owada przy pomocy narzędzi preparacyjnych i mikroskopu. Będą mogli przeanalizować układy wewnętrzne: oddechowy (tchawki), pokarmowy, wydalniczy, nerwowy i krwionośny (serce).

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

13-16 lat

Katedra Zoologii; ul. Oczapowskiego 5, sala 265

12

Tak

13:00-14:00

Neurony – istoty o wielu twarzach

Prowadzą: dr hab. Maciej Równiak; dr Krystyna Bogus-Nowakowska

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami barwienia tkanki nerwowej oraz ich zastosowaniem w badaniach naukowych.
Uczestnicy poznają różne metody stosowane w pracowni immunohistochemicznej i histologicznej. Metody te pozwalają na:
• poznanie budowy wewnętrznej perykarionu
• poznanie morfologii całego neuronu
• wykrycie substancji biologicznie czynnych (neurotransmiterów, neurmodulatorów)
Uczestnicy przeprowadzą obserwacje preparatów pod mikroskopem epifluorescencyjnym i świetlnym w celu porównania cech charakterystycznych komórki nerwowej.

Brak wolnych miejsc

13-16 lat

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt; Plac Łódzki 3, sala 334 (III piętro)

12

Nie

13:00-15:30

Czym żywią się ptaki? (warsztaty)

Prowadzi: dr Andrzej Górski

W trakcie zajęć laboratoryjnych uczestnicy zapoznają się z metodami badania pokarmu ptaków odżywiających się różnorodnymi organizmami zwierzęcymi, głównie rybami i ssakami. Poznają metody preparowania wypluwek ptaków, oznaczania ich zawartości i ustalania składu pokarmu.

Brak wolnych miejsc

od 11 lat

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska; Plac Łódzki 3, sala 307 (III piętro)

6

Tak

13:00-13:45

Jakie rośliny nas ubierają?

Prowadzą: dr hab. Hanna Ciecierska; dr hab. Dorota Górniak; dr Anna Źróbek-Sokolnik; dr Aldona Fenyk

Poznacie rośliny, a raczej ich włókna, które od tysiącleci człowiek używał do wykonywania odzieży i innych rzeczy np. len, konopie, bawełnę.
Poznacie również nowoczesne tkaniny, oparte na nowych technologiach, nadające odzieży szczególnych własności np. odporności w warunkach ekstremalnych. Czy wiecie co to jest kapok, modal, lyocell czy cupro i jakie włókna roślinne służą do ich wyrobu?

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

6-16 lat

Collegium Biologiae; ul. Oczapowskiego 1A, sala 10 (parter)

12

Tak

13:00-14:30

Roślinny filtr powietrza

Prowadzi: mgr Teresa Jagielska

Rośliny są najważniejszymi organizmami na Ziemi. Dostarczają surowców i pożywienia, produkują tlen i oczyszczają powietrze z dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. Poziom zanieczyszczeń w atmosferze ciągle wzrasta, dlatego ochrona roślin jest tak ważna w obecnych czasach. W pomieszczeniach, w których żyjemy mamy również wiele substancji szkodliwych. Ulatniają się one z tworzyw sztucznych, farb, mebli, oraz dymu. Badania przeprowadzone na grupie roślin domowych dowiodły ich skuteczności w oczyszczaniu powietrza nie tylko z dwutlenku węgla, ale również z benzenu, formaldehydu ,amoniaku, ksylenu i trójchloroetylenu. Na warsztatach założymy własny ogród w naczyniu, który będzie naszym filtrem oczyszczającym powietrze w domu.
UWAGA:
Na zajęcia każdy uczestnik przynosi pustą pięciolitrową butlę po wodzie mineralnej


Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

11-16 lat

Szklarnia Wydziału Biologii i Biotechnologii, ul. Heweliusza 22

12

Tak

13:00-13:45

Kolorowe i fascynujące laboratorium dla każdego

Prowadzą: dr Anna Cieślińska; dr Ewa Fiedorowicz

„Jak kolorowe mogą być pisaki?”
„Wymyśl własny kolor”- zabawa poprzez mieszanie barwnych roztworów
Pomiar pH


Dla najmłodszych przygotowaliśmy zestaw pokazów i doświadczeń, które pozwolą zobaczyć jak fascynujący i kolorowy może być laboratoryjny świat roztworów, zlewek i probówek. Można będzie pobawić się mieszaniem kolorowych mieszanin i tworzyć własne barwy. Poza tym sprawdzimy jak kwaśne są spożywane przez nas warzywa i owoce. Poszukamy odpowiedzi czy „kwaśne” zawsze oznacza tylko smak czy może określone właściwości chemiczne. Podczas naszych warsztatów każdy może zostać prawdziwym naukowcem!

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

6-12 lat

Katedra Biochemii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, hol na III piętrze

20

Tak

13:00-13:45

Makroskopowe rozpoznawanie minerałów i skał

Prowadzi: dr hab. inż. Jan Pawluczuk

Oznaczanie podstawowych właściwości fizycznych gleb (np. barwa gleby wg atlasu Munsella i innych) i chemicznych (np. ph gleby i innych)
Na warsztatach będzie można rozpoznawać minerały po takich cechach jak: barwa, rysa, połysk, twardość, smak, zapach, rozpuszczalność w wodzie, reakcja z różnymi odczynnikami chemicznymi. Będzie można określić barwę próbki gleby posługując się atlasem Munsella oraz oznaczyć właściwość chemiczna gleb np. ph.


Brak wolnych miejsc w tym terminie.

od 11 lat

Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów; Plac Łódzki 3; sala 116 (I piętro)

20

Tak

13:30-15:00

Jak to działa? – tajniki organizmu zwierzęcego na wesoło

Prowadzą: dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM; dr Grzegorz Panasiewicz

W trakcie zajęć będą przeprowadzane eksperymenty wyjaśniające funkcjonowanie narządów zmysłów, układu krwionośnego oraz ruchowego.
Tematy: 1. Czy te oczy mogą kłamać?- iluzje optyczne.
2. Czy wiesz co jesz?- poznajmy smaki i zapachy?
3. Sprawdź czy potrafisz?-Możliwości ciała.
4. Jak głęboko oddychasz? – wariacje z akwarium.
5. Co za emocje?- czyli jak na nasze ciało wpływają gry komputerowe?
6. Świecący wulkan.
7. Zwariowane mleko.
8. Skaczące jajko.
9. Sprawdź jak działa twój zmysł dotyku.
10. Daktyloskopia- poznaj tajemnice linii papilarnych.
11. Lawalampa i inne.
Wykonawcy:
Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon”;
Koło Naukowe Biotechnologów;
Studenckie Koło Naukowe Krymininalistyki.


Brak wolnych miejsc w tym terminie.

6-16 lat

Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala P13 (niski parter)

25

Tak

13:45-14:45

Owady małe i duże – pokaz różnorodności i przystosowań

Prowadzi: dr Karol Komosiński

Prezentacja chrząszczy i motyli krajowych i egzotycznych. Demonstracja różnorodności barw i kształtów owadów oraz przystosowań do zajmowanych przez nie specyficznych środowisk, w tym przykłady mimikry i mimetyzmu. Dodatkowo pokaz multimedialny.

Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

6-10 lat

Katedra Zoologii; ul. Oczapowskiego 5, sala 094

30

Tak

14:00-14:45

Komórki roślinne pod mikroskopem

Prowadzą: dr Głowacka Katarzyna, dr Wioletta Pluskota

Warsztaty z mikroskopowania. Uczestnicy samodzielnie wykonują preparaty i oglądają je z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego.

Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

od 12 lat

Katedra Genetyki, Fizjologii i Biotechnologii Roślin; Collegium Biologiae, sala 118 (1 piętro)

12

Tak

14:00-14:45

Jakie rośliny nas ubierają?

Prowadzą: dr hab. Hanna Ciecierska; dr hab. Dorota Górniak; dr Anna Źróbek-Sokolnik; dr Aldona Fenyk

Poznacie rośliny, a raczej ich włókna, które od tysiącleci człowiek używał do wykonywania odzieży i innych rzeczy np. len, konopie, bawełnę.
Poznacie również nowoczesne tkaniny, oparte na nowych technologiach, nadające odzieży szczególnych własności np. odporności w warunkach ekstremalnych. Czy wiecie co to jest kapok, modal, lyocell czy cupro i jakie włókna roślinne służą do ich wyrobu?

Brak wolnych miejsc

6-16 lat

Collegium Biologiae; ul. Oczapowskiego 1A, sala 10 (parter)

12

Tak

14:00-15:00

Co skrywa koniczyna czyli rozdział wybranych izoflawonoidów metodą HPLC

Prowadzą: dr Bartosz Nitkiewicz; dr Grzegorz Zwierzchowski

Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z wysokosprawną chromatografią cieczową wykorzystywaną do rozdziału i analizy różnorodnych związków biologicznie czynnych.
Zapoznają się z budową i zasadą funkcjonowania chromatografu cieczowego, a w części praktycznej wyizolują wybrane izoflawonoidy z koniczyny czerwonej oraz przygotują próbki do analizy. Po zakończonym rozdziale przeprowadzą rozpoznanie rozdzielonych związków na podstawie rozdzielonych wcześniej wzorców.

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

13-16 lat

Katedra Biochemii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 310 (III piętro, Pracownia analizy chromatograficznej)

10

Tak

14:00-15:30

Jak wyglądają nasiona traw pod binookularem

Prowadzą: dr Anna Bałuch-Małecka; dr Jacek Alberski; dr hab. Marzenna Olszewska

Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z zróżnicowanym wyglądem nasion traw. Poznają budowę i zasadę funkcjonowania binookularu. Następnie przeprowadzą obserwacje wielu ciekawych nasion pod binookularem. Uczestnicy zobaczą jak przystosowały się nasiona trawy do kiełkowania i rozwoju w różnych siedliskach.

Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

9-13 lat

Pracownia Katedry Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni, ul. Plac Łódzki 1, sala 20 (parter)

16

Tak

15:00-15:30

W pracowni entomologa

Prowadzi: mgr Krzysztof Lewandowski

Pokazanie warsztatu pracy entomologa. W jaki sposób oznacza się owady, jak je konserwuje, jak przechowuje i eksponuje. Narzędzia do połowu owadów. Krótki pokaz zbiorów owadów tropikalnych (motyli i chrząszczy). Możliwość obejrzenia owadów pod binokularem

Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

od 11 lat

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska; Plac Łódzki 3, sala 308 (III piętro)

6

Tak

15:00-17:15

Co żyje w jeziorze?

Prowadzi: dr Joanna Pakulnicka

Uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z różnymi gatunkami organizmów bezkręgowych zasiedlających jeziora. Poznają ciekawostki dotyczące ich biologii, ekologii i behawioru. Samodzielnie zidentyfikują okazy z wykorzystaniem sprzętu optycznego i kluczy do oznaczania fauny.

Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

11-13 lat

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska; Plac Łódzki 3, sala 316 (III piętro)

15

Tak

15:00-15:45

Jakie rośliny nas ubierają?

Prowadzą: dr hab. Hanna Ciecierska; dr hab. Dorota Górniak; dr Anna Źróbek-Sokolnik; dr Aldona Fenyk

Poznacie rośliny, a raczej ich włókna, które od tysiącleci człowiek używał do wykonywania odzieży i innych rzeczy np. len, konopie, bawełnę.
Poznacie również nowoczesne tkaniny, oparte na nowych technologiach, nadające odzieży szczególnych własności np. odporności w warunkach ekstremalnych. Czy wiecie co to jest kapok, modal, lyocell czy cupro i jakie włókna roślinne służą do ich wyrobu?

brak wolnych miejsc

6-16 lat

Collegium Biologiae; ul. Oczapowskiego 1A, sala 10 (parter)

12

Tak

15:00-15:45

Kolorowe i fascynujące laboratorium dla każdego

Prowadzą: dr Anna Cieślińska; dr Ewa Fiedorowicz

„Jak kolorowe mogą być pisaki?”
„Wymyśl własny kolor”- zabawa poprzez mieszanie barwnych roztworów
Pomiar pH


Dla najmłodszych przygotowaliśmy zestaw pokazów i doświadczeń, które pozwolą zobaczyć jak fascynujący i kolorowy może być laboratoryjny świat roztworów, zlewek i probówek. Można będzie pobawić się mieszaniem kolorowych mieszanin i tworzyć własne barwy. Poza tym sprawdzimy jak kwaśne są spożywane przez nas warzywa i owoce. Poszukamy odpowiedzi czy „kwaśne” zawsze oznacza tylko smak czy może określone właściwości chemiczne. Podczas naszych warsztatów każdy może zostać prawdziwym naukowcem!

Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl wolnych 10 miejsc

6-12 lat

Katedra Biochemii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, hol na III piętrze

20

Tak

15:30-16:00

W pracowni entomologa

Prowadzi: mgr Krzysztof Lewandowski

Pokazanie warsztatu pracy entomologa. W jaki sposób oznacza się owady, jak je konserwuje, jak przechowuje i eksponuje. Narzędzia do połowu owadów. Krótki pokaz zbiorów owadów tropikalnych (motyli i chrząszczy). Możliwość obejrzenia owadów pod binokularem

Brak wolnych miejsc

od 11 lat

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska; Plac Łódzki 3, sala 308 (III piętro)

6

Tak

15:30-17:00

Jak wyglądają nasiona traw pod binookularem

Prowadzą: dr Anna Bałuch-Małecka; dr Jacek Alberski; dr hab. Marzenna Olszewska

Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z zróżnicowanym wyglądem nasion traw. Poznają budowę i zasadę funkcjonowania binookularu. Następnie przeprowadzą obserwacje wielu ciekawych nasion pod binookularem. Uczestnicy zobaczą jak przystosowały się nasiona trawy do kiełkowania i rozwoju w różnych siedliskach.

Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

9-13 lat

Pracownia Katedry Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni, ul. Plac Łódzki 1, sala 20 (parter)

16

Tak

15:45-17:15

Jak to działa? – tajniki organizmu zwierzęcego na wesoło

Prowadzą: dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM; dr Grzegorz Panasiewicz

W trakcie zajęć będą przeprowadzane eksperymenty wyjaśniające funkcjonowanie narządów zmysłów, układu krwionośnego oraz ruchowego.
Tematy: 1. Czy te oczy mogą kłamać?- iluzje optyczne.
2. Czy wiesz co jesz?- poznajmy smaki i zapachy?
3. Sprawdź czy potrafisz?-Możliwości ciała.
4. Jak głęboko oddychasz? – wariacje z akwarium.
5. Co za emocje?- czyli jak na nasze ciało wpływają gry komputerowe?
6. Świecący wulkan.
7. Zwariowane mleko.
8. Skaczące jajko.
9. Sprawdź jak działa twój zmysł dotyku.
10. Daktyloskopia- poznaj tajemnice linii papilarnych.
11. Lawalampa i inne.
Wykonawcy:
Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon”;
Koło Naukowe Biotechnologów;
Studenckie Koło Naukowe Krymininalistyki.


Brak wolnych miejsc w tym terminie.

6-16 lat

Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala P13 (niski parter)

25

Tak

15:45-18:15

Czym żywią się ptaki? (warsztaty)

Prowadzi: dr Andrzej Górski

W trakcie zajęć laboratoryjnych uczestnicy zapoznają się z metodami badania pokarmu ptaków odżywiających się różnorodnymi organizmami zwierzęcymi, głównie rybami i ssakami. Poznają metody preparowania wypluwek ptaków, oznaczania ich zawartości i ustalania składu pokarmu.

Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

od 11 lat

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska; Plac Łódzki 3, sala 307 (III piętro)

6

Tak

16:00-16:45

Komórki roślinne pod mikroskopem

Prowadzą: dr Głowacka Katarzyna, dr Wioletta Pluskota

Warsztaty z mikroskopowania. Uczestnicy samodzielnie wykonują preparaty i oglądają je z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego.

BRAK WOLNYCH MIEJSC

od 12 lat

Katedra Genetyki, Fizjologii i Biotechnologii Roślin; Collegium Biologiae, sala 118 (1 piętro)

12

Tak

16:00-16:30

W pracowni entomologa

Prowadzi: mgr Krzysztof Lewandowski

Pokazanie warsztatu pracy entomologa. W jaki sposób oznacza się owady, jak je konserwuje, jak przechowuje i eksponuje. Narzędzia do połowu owadów. Krótki pokaz zbiorów owadów tropikalnych (motyli i chrząszczy). Możliwość obejrzenia owadów pod binokularem

Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

od 11 lat

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska; Plac Łódzki 3, sala 308 (III piętro)

6

Tak

16:00-17:30

Mutacje DNA czyli genetyczna ruletka

Prowadzi: dr Olga Jabłońska

Na warsztatach uczniowie przeprowadzą symulację mutacji DNA oraz przeanalizują rodzaj i wpływ tych mutacji na fenotyp organizmu.

Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

15-16 lat

Katedra Zoologii; ul. Oczapowskiego 5, sala 094

25

Tak

16:00-16:45

Jakie rośliny nas ubierają?

Prowadzą: dr hab. Hanna Ciecierska; dr hab. Dorota Górniak; dr Anna Źróbek-Sokolnik; dr Aldona Fenyk

Poznacie rośliny, a raczej ich włókna, które od tysiącleci człowiek używał do wykonywania odzieży i innych rzeczy np. len, konopie, bawełnę.
Poznacie również nowoczesne tkaniny, oparte na nowych technologiach, nadające odzieży szczególnych własności np. odporności w warunkach ekstremalnych. Czy wiecie co to jest kapok, modal, lyocell czy cupro i jakie włókna roślinne służą do ich wyrobu?

Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

6-16 lat

Collegium Biologiae; ul. Oczapowskiego 1A, sala 10 (parter)

12

Tak

16:00-16:45

Makroskopowe rozpoznawanie minerałów i skał

Prowadzi: dr hab. inż. Jan Pawluczuk

Oznaczanie podstawowych właściwości fizycznych gleb (np. barwa gleby wg atlasu Munsella i innych) i chemicznych (np. ph gleby i innych)
Na warsztatach będzie można rozpoznawać minerały po takich cechach jak: barwa, rysa, połysk, twardość, smak, zapach, rozpuszczalność w wodzie, reakcja z różnymi odczynnikami chemicznymi. Będzie można określić barwę próbki gleby posługując się atlasem Munsella oraz oznaczyć właściwość chemiczna gleb np. ph.


Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

od 11 lat

Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów; Plac Łódzki 3; sala 116 (I piętro)

20

Tak

16:15-17:15

Zwierzęta w biotechnologii

Prowadzą: dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM; dr Grzegorz Panasiewicz

Naszym celem będzie zainteresowanie osób najmłodszych, które dopiero wkraczają na naukową ścieżkę. Podczas wykładu zatytułowanego „Zwierzęta w biotechnologii” dzieci dowiedzą się jak bardzo niektóre zwierzęta przysłużyły się badaniom prowadzonym w laboratorium. Okazuje się, bowiem, że zwykła muszka owocowa poleciała kiedyś w kosmos, a na plecach myszy wyhodowano ucho! Zaraz po krótkim wprowadzeniu, na dzieci czekać będzie szereg zadań i konkursów plastycznych, w których będą mogły puścić wodze fantazji i przedstawić, które ze zwierząt wykorzystywanych w biotechnologii podobało się im najbardziej oraz jak wyobrażają sobie DNA. Jak zwykle, na autorów najlepszych prac czekały będą nagrody.
Wykonawcy:
Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon”;
Koło Naukowe Biotechnologów.


Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

6-10 lat

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 226 (II piętro)

20

Tak

16:30-17:00

W pracowni entomologa

Prowadzi: mgr Krzysztof Lewandowski

Pokazanie warsztatu pracy entomologa. W jaki sposób oznacza się owady, jak je konserwuje, jak przechowuje i eksponuje. Narzędzia do połowu owadów. Krótki pokaz zbiorów owadów tropikalnych (motyli i chrząszczy). Możliwość obejrzenia owadów pod binokularem

Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

od 11 lat

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska; Plac Łódzki 3, sala 308 (III piętro)

6

Tak

17:00-17:45

Komórki roślinne pod mikroskopem

Prowadzą: dr Głowacka Katarzyna, dr Wioletta Pluskota

Warsztaty z mikroskopowania. Uczestnicy samodzielnie wykonują preparaty i oglądają je z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego.

Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

od 12 lat

Katedra Genetyki, Fizjologii i Biotechnologii Roślin; Collegium Biologiae, sala 118 (I piętro)

12

Tak

17:00-17:45

Jakie rośliny nas ubierają?

Prowadzą: dr hab. Hanna Ciecierska; dr hab. Dorota Górniak; dr Anna Źróbek-Sokolnik; dr Aldona Fenyk

Poznacie rośliny, a raczej ich włókna, które od tysiącleci człowiek używał do wykonywania odzieży i innych rzeczy np. len, konopie, bawełnę.
Poznacie również nowoczesne tkaniny, oparte na nowych technologiach, nadające odzieży szczególnych własności np. odporności w warunkach ekstremalnych. Czy wiecie co to jest kapok, modal, lyocell czy cupro i jakie włókna roślinne służą do ich wyrobu?

Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

6-16 lat

Collegium Biologiae; ul. Oczapowskiego 1A, sala 10 (parter)

12

Tak

17:00-19:00

Bulwy jadalne, znane i nieznane

Prowadzą: mgr Teresa Jagielska, Zespół Wiedźmuchy

Bulwa to zgrubiała część pędu lub korzenia, która jest roślinnym organem rozmnażania wegetatywnego, pełni też funkcję spichrzową. Dzięki zgromadzonym w niej substancjom odżywczym, może być źródłem pożywienia ludzi i zwierząt. Wiele roślin bulwiastych, które uprawiamy w Polsce pochodzi oryginalnie z kontynentu Ameryka. Na warsztatach porównamy wartość bulw, które są nam znane, np. ziemniak z mniej znanymi jak topinambur czy dalia, które też były pożywieniem Indian. W planie degustacja po obróbce termicznej.
W godzinach 18.00-19.00 w warsztatach wezmą udział tajemnicze Wiedźmuchy.


Rezerwacja mailowa: teresa.jagielska@uwm.edu.pl

osoby dorosłe

Szklarnia Wydziału Biologii i Biotechnologii, ul. Heweliusza 22

15

Tak

17:00-18:30

Jak wyglądają nasiona traw pod binookularem

Prowadzą: dr Anna Bałuch-Małecka; dr Jacek Alberski; dr hab. Marzenna Olszewska

Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z zróżnicowanym wyglądem nasion traw. Poznają budowę i zasadę funkcjonowania binookularu. Następnie przeprowadzą obserwacje wielu ciekawych nasion pod binookularem. Uczestnicy zobaczą jak przystosowały się nasiona trawy do kiełkowania i rozwoju w różnych siedliskach.

Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

9-13 lat

Pracownia Katedry Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni, ul. Plac Łódzki 1, sala 20 (parter)

16

Tak

17:30-19:00

Jak to działa? – tajniki organizmu zwierzęcego na wesoło

Prowadzą: dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM; dr Grzegorz Panasiewicz

W trakcie zajęć będą przeprowadzane eksperymenty wyjaśniające funkcjonowanie narządów zmysłów, układu krwionośnego oraz ruchowego.
Tematy:
1. Czy te oczy mogą kłamać?- iluzje optyczne.
2. Czy wiesz co jesz?- poznajmy smaki i zapachy?
3. Sprawdź czy potrafisz?-Możliwości ciała.
4. Jak głęboko oddychasz? – wariacje z akwarium.
5. Co za emocje?- czyli jak na nasze ciało wpływają gry komputerowe?
6. Świecący wulkan.
7. Zwariowane mleko.
8. Skaczące jajko.
9. Sprawdź jak działa twój zmysł dotyku.
10. Daktyloskopia- poznaj tajemnice linii papilarnych.
11. Lawalampa i inne.
Wykonawcy:
Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon”;
Koło Naukowe Biotechnologów;
Studenckie Koło Naukowe Krymininalistyki.

brak wolnych miejsc

6-16 lat

Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala P13 (niski parter)

25

Tak

18:00-18:45

Jakie rośliny nas ubierają?

Prowadzą: dr hab. Hanna Ciecierska; dr hab. Dorota Górniak; dr Anna Źróbek-Sokolnik; dr Aldona Fenyk

Poznacie rośliny, a raczej ich włókna, które od tysiącleci człowiek używał do wykonywania odzieży i innych rzeczy np. len, konopie, bawełnę.
Poznacie również nowoczesne tkaniny, oparte na nowych technologiach, nadające odzieży szczególnych własności np. odporności w warunkach ekstremalnych. Czy wiecie co to jest kapok, modal, lyocell czy cupro i jakie włókna roślinne służą do ich wyrobu?

Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

6-16 lat

Collegium Biologiae; ul. Oczapowskiego 1A, sala 10 (parter)

12

Tak

18:00-18:45

Makroskopowe rozpoznawanie minerałów i skał

Prowadzi: dr hab. inż. Jan Pawluczuk

Oznaczanie podstawowych właściwości fizycznych gleb (np. barwa gleby wg atlasu Munsella i innych) i chemicznych (np. ph gleby i innych)
Na warsztatach będzie można rozpoznawać minerały po takich cechach jak: barwa, rysa, połysk, twardość, smak, zapach, rozpuszczalność w wodzie, reakcja z różnymi odczynnikami chemicznymi. Będzie można określić barwę próbki gleby posługując się atlasem Munsella oraz oznaczyć właściwość chemiczna gleb np. ph.


Brak wolnych miejsc

od 11 lat

Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów; Plac Łódzki 3; sala 116 (I piętro)

20

Tak

18:30-20:00

Jak wyglądają nasiona traw pod binookularem

Prowadzą: dr Anna Bałuch-Małecka; dr Jacek Alberski; dr hab. Marzenna Olszewska

Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z zróżnicowanym wyglądem nasion traw. Poznają budowę i zasadę funkcjonowania binookularu. Następnie przeprowadzą obserwacje wielu ciekawych nasion pod binookularem. Uczestnicy zobaczą jak przystosowały się nasiona trawy do kiełkowania i rozwoju w różnych siedliskach.

Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

9-13 lat

Pracownia Katedry Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni, ul. Plac Łódzki 1, sala 20 (parter)

16

Tak

19:00-19:45

Jakie rośliny nas ubierają?

Prowadzą: dr hab. Hanna Ciecierska; dr hab. Dorota Górniak; dr Anna Źróbek-Sokolnik; dr Aldona Fenyk

Poznacie rośliny, a raczej ich włókna, które od tysiącleci człowiek używał do wykonywania odzieży i innych rzeczy np. len, konopie, bawełnę.
Poznacie również nowoczesne tkaniny, oparte na nowych technologiach, nadające odzieży szczególnych własności np. odporności w warunkach ekstremalnych. Czy wiecie co to jest kapok, modal, lyocell czy cupro i jakie włókna roślinne służą do ich wyrobu?

Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

6-16 lat

Collegium Biologiae; ul. Oczapowskiego 1A, sala 10 (parter)

12

Tak

 Wykłady


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

10:00-10:45

Główne typy gleb Polski

Prowadzi: dr hab. inż. Jan Pawluczuk

Będą przedstawione główne typy gleb Polski wg systematyki Polskiego Towarzystwa Glebowego. Na wykładzie przedstawi się budowę profili gleb w powiązaniu z procesami glebowymi. Będzie omówiona przydatność gospodarcza i formy ochrony gleb najceniejszych.

Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

od 10 lat

Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów Plac Łódzki 3, sala 118 (I piętro)

20

Tak

11:00-11:45

Główne typy gleb Polski

Prowadzi: dr hab. inż. Jan Pawluczuk

Będą przedstawione główne typy gleb Polski wg systematyki Polskiego Towarzystwa Glebowego. Na wykładzie przedstawi się budowę profili gleb w powiązaniu z procesami glebowymi. Będzie omówiona przydatność gospodarcza i formy ochrony gleb najceniejszych.

Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl - wolnych 5 miejsc

od 10 lat

Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów Plac Łódzki 3, sala 118 (I piętro)

20

Tak

12:00-13:00

Leniwy ornitolog czyli ptaki z okien mieszkania

Prowadzi: mgr Krzysztof Lewandowski

Jakie ptaki można zobaczyć nie wychodząc z domu a jedynie obserwując je przez okna mieszkania?


Brak wolnych miejsc.

pow. 11 lat

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska; Plac Łódzki 3, sala 316 (III piętro)

40

Tak

13:50-14:50

Przyroda w mieście

Prowadzi: mgr Krzysztof Lewandowski

Zapoznanie z gatunkami żyjącymi w mieście na przykładzie jednego z parków miejskich


Brak wolnych miejsc w tym terminie.

pow. 11 lat

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska; Plac Łódzki 3, sala 316 (III piętro)

40

Tak

14:00-15:30

Genetyka zachowania

Prowadzi: dr Piotr Androsiuk

Czym jest „Genetyka zachowania”. Metody badawcze w Genetyce zachowania. W jakim stopniu geny a w jakim otaczające nas środowisko wpływa na to jacy jesteśmy, jak się zachowujemy? Odziedziczalność cech osobowości. Rola doświadczenia i nauki w kształtowaniu zachowania. Genetyczne uwarunkowania zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych i stresu, uzależnień.

liceum i dorośli

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, Plac Łódzki 3, pok. 10 (parter)

24

Nie

15:00-16:30

Dlaczego boimy się kleszczy?

Prowadzi: dr hab. Małgorzata Dmitryjuk

Wykład będzie obejmował informacje na temat gatunków kleszczy występujących w Polsce, wektorowej roli kleszczy w przenoszeniu zoonoz oraz biochemiczno-molekularnego podłoża transmisji patogenów z kleszcza na człowieka.


Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

pow. 11 lat

Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 005 (sala Rady Wydziału)

70

Tak

15:00-15:45

Główne typy gleb Polski

Prowadzi: dr hab. inż. Jan Pawluczuk

Będą przedstawione główne typy gleb Polski wg systematyki Polskiego Towarzystwa Glebowego. Na wykładzie przedstawi się budowę profili gleb w powiązaniu z procesami glebowymi. Będzie omówiona przydatność gospodarcza i formy ochrony gleb najceniejszych.

Brak wolnych miejsc

od 10 lat

Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów Plac Łódzki 3, sala 118 (I piętro)

20

Tak

16:00-17:30

Bioluminescencja, czyli emisja światła przez żywe organizmy

Prowadzi: dr Piotr Pupel

Na czym polega bioluminescencja i jaki jest jej mechanizm? Jakie organizmy mają zdolność emitowania światła i jakie ma to dla nich znaczenie? Czy z bioluminescencją możemy się spotkać w codziennym życiu i czy możemy ją praktycznie wykorzystać? Odpowiedzi na te i inne pytania zostaną przedstawione w trakcie prezentacji na temat tego fascynującego zjawiska. Zaprezentowane zostaną również czyste kultury bakterii bioluminescencyjnych
oraz wpływ różnych czynników na emisję światła.


Rezerwacja mailem: piotr.pupel@uwm.edu.pl

Szkoła średnia

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 107

12

Tak

16:45-17:45

Biolog molekularny – współczesny Sherlock Holmes

Prowadzą: dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM

Historia biologii molekularnej w kryminalistyce. Zastosowanie diagnostyki molekularnej do ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa. Rodzaje śladów biologicznych zabezpieczanych na miejscu przestępstwa.
Polimorfizm genomowego DNA w diagnostyce kryminalistycznej do określania płci i genetycznego profilu sprawcy.

pow. 11 lat

Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sala 005 (sala Rady Wydziału)

70

Nie

17:00-18:00

Zaszczep się na altmed

Prowadzi: Karol Kołodziejski

W obecnych czasach pojawiło się nowe zagrożenie jakim jest medycyna alternatywna i ruchy antyszczepionkowe. Wyszczepialność w Polsce maleje, słyszy się ciągle w mediach o śmierci dzieci, których rodzice stosowali wobec nich medycynę alternatywną. Podczas tego wystąpienia będziecie mogli Państwo uzyskać informacje (poparte badaniami naukowymi) na temat błędów medycyny alternatywnej, tego, dlaczego warto szczepić dzieci oraz co grozi w przypadku nie szczepienia dziecka. Będziecie mogli Państwo też uzyskać informacje na temat tego jak dobierać źródła naukowe oraz jak rozpoznać to, co nauką nie jest.

od 12 lat

Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, Aula

300

Nie

19:00-20:00

Biolog molekularny – współczesny Sherlock Holmes

Prowadzi: dr Grzegorz Panasiewicz

Historia biologii molekularnej w kryminalistyce. Zastosowanie diagnostyki molekularnej do ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa. Rodzaje śladów biologicznych zabezpieczanych na miejscu przestępstwa.
Polimorfizm genomowego DNA w diagnostyce kryminalistycznej do określania płci i genetycznego profilu sprawcy.

pow. 11 lat

Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, Aula

300

Nie

 Wystawy


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

08:00-22:00

Krajobrazy Warmii i Mazur - dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu

Prowadzi: dr hab. Stanisław Czachorowski

Antropogeniczne krajobrazy Warmii i Mazur to interdyscyplinarne spojrzenie na dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu. Krajobraz to nie tylko odczuwanie piękna i estetyka doznań, to także syntetyczne spojrzenie na ekosystemy i wielowiekowe oddziaływania antropogeniczne. Trwa Dekada Bioróżnorodności ONZ (2011-2020). Dlaczego różnorodność biologiczna jest tak ważna dla gospodarki i ochrony przyrody w skali lokalnej jak i globalnej? Jakie jest nasze regionalne dziedzictwo przyrodnicze?

Wystawa zdjęć i opisów wybranych roślin, grzybów i zwierząt Warmii i Mazur wraz z elementami etnografii oraz wykorzystania w dawnym i współczesnym ziołolecznictwie, gastronomii oraz perspektywy wykorzystania w biogospodarce. Wystawa zawiera wielkoformatowe wydruki zdjęć przyrodniczych Warmii i Mazur, krajobrazu rolnego, mozaiki siedlisk, stanowiących przykłady biogospodarki, wpisującej się w dawny krajobraz. Integralnym uzupełnieniem wystawy są internetowe wpisy na blogu, opisujące dokładniej wzajemne związki przyrody i kultury, z przykładami gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

Na planszach wystawowym znajdują się kody QR, umożliwiające szybkie odwiedzenie opisowych stron internetowych, wraz ze zdjęciami i filmikami. Wystawa zawiera 10 wielkoformatowych wydruków ze zdjęciami roślin, grzybów i zwierząt oraz ekosystemów, krótkie opisy oraz QR Code (dla osób z mobilnym Internetem w smartfonach i tabletach), kierującymi do szerszych opisów znajdujących się w internecie.

b/o

Holl Kat. Ekologii i Ochrony Środowiska, Plac Łódzki 3, III piętro

Bez ograniczeń

Nie

08:00-22:00

Woda, las, człowiek - dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Prowadzą: dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk

Wystawa zdjęć z krótkimi opisami oraz QR Kodami, linkującymi do obszerniejszych artykułów i filmów (wykorzystanie mobilnego Internetu). Fotorelacja z wizyt studyjnych i współpracy francusko-polskiej w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionów Europy. Plansze dotyczą współpracy badawczej, różnorodności biologicznej ekosystemów wodnych i leśnych, konferencji zorganizowanej w ramach Dnia Wody, bioróżnorodności starych odmian roślin uprawnych i raz zwierząt gospodarskich, przyrodzie Parku Brenne, wodzie w krajobrazie i wykorzystywania zasobów wodnych na przestrzeni wieków, produkcji żywności wysokiej jakości, powiązaniu bioróżnorodności i gospodarki w skali regionalnej.

b/o

Holl Kat. Ekologii i Ochrony Środowiska, Plac Łódzki 3, III piętro

Bez ograniczeń

Nie

08:00-22:00

Dokarmianie ptaków - jak i dlaczego?

Prowadzą: dr Beata Dulisz mgr Anna Maria Stawicka, mgr Paweł Knozowski

Prezentacja różnych typów karmników i rodzajów pokarmów, odpowiednich dla różnych gatunków ptaków.
Wystawa ma na celu udzielić odpowiedzi na często stawiane pytania: czy dokarmiać? czym dokarmiać? i jak dokarmiać?

b/o

Hol Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A

Bez ograniczeń

Nie

09:00-19:00

Mineralogia i petrografia

Prowadzi: dr hab. inż. Jan Pawluczuk

Prezentacja wybranych minerałów i skal. Grupy po ok. 15-20 osób.

od 6 lat

Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów; Plac Łódzki 3; hol przy sali 118 (I piętro)

Bez ograniczeń

Nie

10:00-10:45

Grzyby dla zdrowia

Prowadzą: dr hab. Anna Biedunkiewicz, dr Dariusz Kubiak, dr Elżbieta Ejdys, dr Ewa Sucharzewska

Wystawa poświęcona różnym gatunkom grzybów znanych i mniej znanych ważnych dla zdrowia człowieka ( m.in. grzyby wykorzystywane w medycynie niekonwencjonalnej i ludowej)

Pomoc w prowadzeniu zajęć: SKN Mykologów

Brak wolnych miejsc w tym terminie.

7+

Katedra Mikrobiologii i Mykologii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sale 303, 305 (III piętro)

26

Tak

11:00-11:45

Grzyby dla zdrowia

Prowadzą: dr hab. Anna Biedunkiewicz, dr Dariusz Kubiak, dr Elżbieta Ejdys, dr Ewa Sucharzewska

Wystawa poświęcona różnym gatunkom grzybów znanych i mniej znanych ważnych dla zdrowia człowieka ( m.in. grzyby wykorzystywane w medycynie niekonwencjonalnej i ludowej)

Pomoc w prowadzeniu zajęć: SKN Mykologów


Brak wolnych miejsc w tym terminie.

7+

Katedra Mikrobiologii i Mykologii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sale 303, 305 (III piętro)

26

Tak

12:00-12:45

Grzyby dla zdrowia

Prowadzą: dr hab. Anna Biedunkiewicz, dr Dariusz Kubiak, dr Elżbieta Ejdys, dr Ewa Sucharzewska

Wystawa poświęcona różnym gatunkom grzybów znanych i mniej znanych ważnych dla zdrowia człowieka ( m.in. grzyby wykorzystywane w medycynie niekonwencjonalnej i ludowej)

Pomoc w prowadzeniu zajęć: SKN Mykologów


Brak wolnych miejsc w tym terminie.

7+

Katedra Mikrobiologii i Mykologii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sale 303, 305 (III piętro)

26

Tak

13:00-13:45

Grzyby dla zdrowia

Prowadzą: dr hab. Anna Biedunkiewicz, dr Dariusz Kubiak, dr Elżbieta Ejdys, dr Ewa Sucharzewska

Wystawa poświęcona różnym gatunkom grzybów znanych i mniej znanych ważnych dla zdrowia człowieka ( m.in. grzyby wykorzystywane w medycynie niekonwencjonalnej i ludowej)

Pomoc w prowadzeniu zajęć: SKN Mykologów


Brak wolnych miejsc w tym terminie.

7+

Katedra Mikrobiologii i Mykologii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sale 303, 305 (III piętro)

26

Tak

14:00-14:45

Grzyby dla zdrowia

Prowadzą: dr hab. Anna Biedunkiewicz, dr Dariusz Kubiak, dr Elżbieta Ejdys, dr Ewa Sucharzewska

Wystawa poświęcona różnym gatunkom grzybów znanych i mniej znanych ważnych dla zdrowia człowieka ( m.in. grzyby wykorzystywane w medycynie niekonwencjonalnej i ludowej)

Pomoc w prowadzeniu zajęć: SKN Mykologów


Brak wolnych miejsc w tym terminie.

7+

Katedra Mikrobiologii i Mykologii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sale 303, 305 (III piętro)

26

Tak

16:00-16:45

Grzyby dla zdrowia

Prowadzą: dr hab. Anna Biedunkiewicz, dr Dariusz Kubiak, dr Elżbieta Ejdys, dr Ewa Sucharzewska

Wystawa poświęcona różnym gatunkom grzybów znanych i mniej znanych ważnych dla zdrowia człowieka ( m.in. grzyby wykorzystywane w medycynie niekonwencjonalnej i ludowej)

Pomoc w prowadzeniu zajęć: SKN Mykologów


Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

7+

Katedra Mikrobiologii i Mykologii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sale 303, 305 (III piętro)

26

Tak

17:00-17:45

Grzyby dla zdrowia

Prowadzą: dr hab. Anna Biedunkiewicz, dr Dariusz Kubiak, dr Elżbieta Ejdys, dr Ewa Sucharzewska

Wystawa poświęcona różnym gatunkom grzybów znanych i mniej znanych ważnych dla zdrowia człowieka ( m.in. grzyby wykorzystywane w medycynie niekonwencjonalnej i ludowej)

Pomoc w prowadzeniu zajęć: SKN Mykologów


Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

7+

Katedra Mikrobiologii i Mykologii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sale 303, 305 (III piętro)

26

Tak

18:00-18:45

Grzyby dla zdrowia

Prowadzą: dr hab. Anna Biedunkiewicz, dr Dariusz Kubiak, dr Elżbieta Ejdys, dr Ewa Sucharzewska

Wystawa poświęcona różnym gatunkom grzybów znanych i mniej znanych ważnych dla zdrowia człowieka ( m.in. grzyby wykorzystywane w medycynie niekonwencjonalnej i ludowej)

Pomoc w prowadzeniu zajęć: SKN Mykologów


Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

7+

Katedra Mikrobiologii i Mykologii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sale 303, 305 (III piętro)

26

Tak

19:00-19:45

Grzyby dla zdrowia

Prowadzą: dr hab. Anna Biedunkiewicz, dr Dariusz Kubiak, dr Elżbieta Ejdys, dr Ewa Sucharzewska

Wystawa poświęcona różnym gatunkom grzybów znanych i mniej znanych ważnych dla zdrowia człowieka ( m.in. grzyby wykorzystywane w medycynie niekonwencjonalnej i ludowej)

Pomoc w prowadzeniu zajęć: SKN Mykologów


Rezerwacja w ramach projektu UMO 2.0 pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl

7+

Katedra Mikrobiologii i Mykologii; Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, sale 303, 305 (III piętro)

26

Tak

 zwiedzanie


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

11:00-11:30

Uroczyste otwarcie Nocy Biologów

Prowadzi: dr hab. Stanisław Czachorowski

Uroczyste otwarcie Nocy Biologów w Olsztynie, z udziałem władz uczelni i Wydziału.

b/o

Collegium Biologiae, hol na parterze

Bez ograniczeń

Nie

Odwiedzin: 2783021 | Ostatnia aktualizacja: 2018-12-11, 18:23  Copyright 2011 Wydział Biologii UAM w Poznaniu. Projekt i wykonanie: Rafał Bajaczyk brav

Pełną odpowiedzialność za organizację wydarzeń w ramach Nocy Biologów ponoszą lokalni organizatorzy akcji.