Noc Biologów
NOC BIOLOGÓW
w Piątek, 08 stycznia 2021

Wydział Biologii i Biotechnologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Ul. Oczapowskiego 1A

10-719 Olsztyn

Program   szukaj    układ godzinowy    układ tabelaryczny

 Ogłoszenia


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

06:00-23:00

Informacja o programie Nocy Biologów w Olsztynie

Prowadzą: dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM

Program wydarzeń Nocy Biologów 2021 w Olsztynie dostępny jest pod adresem:
link
Niebawem zamieścimy szczegółowy program także i tu.

b/o

on line

Bez ograniczeń

Nie

 Wykłady/ webinaria MS Teams


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

12:00-12:45

Krwiopijne stawonogi, czy trzeba na nie uważać ?

Prowadzą: Iwona Jeleń Katedra Zoologii, UWM, ul. Oczapowskiego 5

Poznanie najbardziej popularnych , powszechnych stawonogów i zwrócenie uwagi na ich istotny wpływ na zdrowie człowieka i innych zwierząt

b/o

Tak

13:00-13:45

Krwiopijne stawonogi, czy trzeba na nie uważać ?

Prowadzą: Iwona Jeleń Katedra Zoologii, UWM, ul. Oczapowskiego 5

Poznanie najbardziej popularnych , powszechnych stawonogów i zwrócenie uwagi na ich istotny wpływ na zdrowie człowieka i innych zwierząt

b/o

Tak

 Wykłady/ webinaria MS Teams


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

06:00-06:00

Historia jednego porostu - granicznik płucnik Lobaria pulmonaria

Prowadzi: Dariusz Kubiak

bez (preferowana młodzież licealna i starsza)

Tak

08:15-08:45

Tytuł webinaria I „Gleba i jej tajemnice”

Prowadzi: Dr hab. inż. Pawluczuk

Podczas spotkania on-linie będziemy wspólnie poznawać glebę i jej tajemnice dzięki którym spełnia ona ogromną rolę w życiu człowieka i w przyrodzie.
Odpowiem na pytanie „Co to jest gleba, jak powstaje, jak to się dzieje, że mamy różne gleby, co powoduje, że gleba zmienia się czasie, czy gleba jest niezbędna w życiu każdego człowieka, co jest ważne w składzie gleby, co decyduje o tym, że gleba jest źródłem życia dla innych organizmów?. W jaki sposób gleba zapewnia życie dla człowieka i bogatej fauny i flory otaczającej go. Czy gleba może mieć wpływ na klimat?. Prezentacja przekrojów różnych gleb
Omówienie i wirtualny pokaz różnych skał z których się tworzą gleby (torfów wysokich, przejściowych, niskich, gytii, mułów, murszy torfowych oraz gytiowych, iłów, glinów, piasków, żwirów). Prezentacja sprzętu laboratoryjnego do oznaczania właściwości gleb, dla profesjonalistów i amatorów uprawiających działki ogrodnicze. Omówienie na przykładzie podania typu gleby możliwości ich wykorzystania przez człowieka (pokaz profili gleb pod lasem i gleb użytkowanych ogrodniczo i rolniczo oraz torfowiska w siedlisku naturalnym- rezerwacie).

Od 7 lat

Tak

09:00-09:30

Tytuł webinaria I „Gleba i jej tajemnice”

Prowadzi: Dr hab. inż. Pawluczuk

Podczas spotkania on-linie będziemy wspólnie poznawać glebę i jej tajemnice dzięki którym spełnia ona ogromną rolę w życiu człowieka i w przyrodzie.
Odpowiem na pytanie „Co to jest gleba, jak powstaje, jak to się dzieje, że mamy różne gleby, co powoduje, że gleba zmienia się czasie, czy gleba jest niezbędna w życiu każdego człowieka, co jest ważne w składzie gleby, co decyduje o tym, że gleba jest źródłem życia dla innych organizmów?. W jaki sposób gleba zapewnia życie dla człowieka i bogatej fauny i flory otaczającej go. Czy gleba może mieć wpływ na klimat?. Prezentacja przekrojów różnych gleb
Omówienie i wirtualny pokaz różnych skał z których się tworzą gleby (torfów wysokich, przejściowych, niskich, gytii, mułów, murszy torfowych oraz gytiowych, iłów, glinów, piasków, żwirów). Prezentacja sprzętu laboratoryjnego do oznaczania właściwości gleb, dla profesjonalistów i amatorów uprawiających działki ogrodnicze. Omówienie na przykładzie podania typu gleby możliwości ich wykorzystania przez człowieka (pokaz profili gleb pod lasem i gleb użytkowanych ogrodniczo i rolniczo oraz torfowiska w siedlisku naturalnym- rezerwacie).

Od 7 lat

Tak

10:00-10:30

Tytuł webinaria I „Gleba i jej tajemnice”

Prowadzi: Dr hab. inż. Pawluczuk

Podczas spotkania on-linie będziemy wspólnie poznawać glebę i jej tajemnice dzięki którym spełnia ona ogromną rolę w życiu człowieka i w przyrodzie.
Odpowiem na pytanie „Co to jest gleba, jak powstaje, jak to się dzieje, że mamy różne gleby, co powoduje, że gleba zmienia się czasie, czy gleba jest niezbędna w życiu każdego człowieka, co jest ważne w składzie gleby, co decyduje o tym, że gleba jest źródłem życia dla innych organizmów?. W jaki sposób gleba zapewnia życie dla człowieka i bogatej fauny i flory otaczającej go. Czy gleba może mieć wpływ na klimat?. Prezentacja przekrojów różnych gleb
Omówienie i wirtualny pokaz różnych skał z których się tworzą gleby (torfów wysokich, przejściowych, niskich, gytii, mułów, murszy torfowych oraz gytiowych, iłów, glinów, piasków, żwirów). Prezentacja sprzętu laboratoryjnego do oznaczania właściwości gleb, dla profesjonalistów i amatorów uprawiających działki ogrodnicze. Omówienie na przykładzie podania typu gleby możliwości ich wykorzystania przez człowieka (pokaz profili gleb pod lasem i gleb użytkowanych ogrodniczo i rolniczo oraz torfowiska w siedlisku naturalnym- rezerwacie).

Od 7 lat

Tak

11:30-12:00

Tytuł webinaria II „Mokradła cud natury”.

Prowadzi: Dr hab. inż. Pawluczuk

Prezentacja charakterystycznych utworów organicznych (torfów wysokich, przejściowych i niskich, gytii, mułów, murszy torfowych i gytiowych) i utworów mineralnych występujących w glebach położonych na obszarach młodoglacjalnych. Pokaz profili głównych typów gleb organicznych Polski. Multimedialne zaprezentowanie roli gleb hydrogenicznych w środowisku (pokaz walorów przyrodniczych gleb organicznych, zaprezentowanie gatunków roślin hydrofilnych, tworzący bajeczny obraz bagien, ale też zanikaj a w przyrodzie). Przedstawienie możliwości gospodarczego wykorzystania gleb organicznych zgodnie z wymogami ekologicznymi (pokaz profili gleb pod lasem i gleb użytkowanych rolniczo oraz torfowiska w siedlisku naturalnym).

Od 7 lat

Tak

12:15-12:45

Tytuł webinaria II „Mokradła cud natury”.

Prowadzi: Dr hab. inż. Pawluczuk

Prezentacja charakterystycznych utworów organicznych (torfów wysokich, przejściowych i niskich, gytii, mułów, murszy torfowych i gytiowych) i utworów mineralnych występujących w glebach położonych na obszarach młodoglacjalnych. Pokaz profili głównych typów gleb organicznych Polski. Multimedialne zaprezentowanie roli gleb hydrogenicznych w środowisku (pokaz walorów przyrodniczych gleb organicznych, zaprezentowanie gatunków roślin hydrofilnych, tworzący bajeczny obraz bagien, ale też zanikaj a w przyrodzie). Przedstawienie możliwości gospodarczego wykorzystania gleb organicznych zgodnie z wymogami ekologicznymi (pokaz profili gleb pod lasem i gleb użytkowanych rolniczo oraz torfowiska w siedlisku naturalnym).

Od 7 lat

Tak

13:00-13:30

Tytuł webinaria II „Mokradła cud natury”.

Prowadzi: Dr hab. inż. Pawluczuk

Prezentacja charakterystycznych utworów organicznych (torfów wysokich, przejściowych i niskich, gytii, mułów, murszy torfowych i gytiowych) i utworów mineralnych występujących w glebach położonych na obszarach młodoglacjalnych. Pokaz profili głównych typów gleb organicznych Polski. Multimedialne zaprezentowanie roli gleb hydrogenicznych w środowisku (pokaz walorów przyrodniczych gleb organicznych, zaprezentowanie gatunków roślin hydrofilnych, tworzący bajeczny obraz bagien, ale też zanikaj a w przyrodzie). Przedstawienie możliwości gospodarczego wykorzystania gleb organicznych zgodnie z wymogami ekologicznymi (pokaz profili gleb pod lasem i gleb użytkowanych rolniczo oraz torfowiska w siedlisku naturalnym).

Od 7 lat

Tak

 Wykłady/ webinaria ClickMeeting lub Teams


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

09:00-09:45

Niewidzialne a obecne – mikroorganizmy wokół nas

Prowadzi: dr hab. Anna Biedunkiewicz (KMiM)

Od 7 lat

50

Tak

10:00-10:45

Blaski i cienie obecności grzybów w otoczeniu człowieka

Prowadzi: dr hab. Anna Biedunkiewicz (KMiM)

Od 12 lat

50

Tak

 Wykłady/ webinaria Google Meet Link do spotkania: https://meet.google.com/bim-nwnc-syf


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

10:00-10:45

Prawdziwe oblicze chorych tkanek

Prowadzi: mgr Daniel Kalinowski

Od dawien dawna ludzkość borykała się z przeróżnymi chorobami. Jednak dopiero w drugiej połowie XVII wieku, zaczęto zgłębiać budowę tkanek, a także zmiany jakie można było zaobserwować w chorych tkankach u osób dotkniętych przeróżnymi schorzeniami. Przy pomocą mikroskopu badano zjawiska chorobowe zachodzące w obrębie tkanek organizmu. Badanie te wykorzystuje się rozpoznawaniu chorób nowotworowych, wielu schorzeń zapalnych i zwyrodnieniowych, monitorowaniu postępu leczenia, a także przy stwierdzeniu przyczyny zgonu. Podczas webinarium uczniowie zapoznani zostaną z krótkim zarysem historycznym oraz z przykładowymi obrazami zdrowych i chorych tkanek.

14+

Tak

 Wykłady/ webinaria MS Teams


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

10:00-10:45

Świat pasożytów, czy trzeba się ich obawiać ?

Prowadzą: Iwona Jeleń Katedra Zoologii, UWM, ul. Oczapowskiego 5

Poznanie najważniejszych pasożytów człowieka, cykli rozwojowych i patogeniczności. Pasożyty, których obecność może być wykorzystywana do leczeniu chorób autoimmunologicznych.

b/o

Tak

11:00-11:45

Świat pasożytów, czy trzeba się ich obawiać ?

Prowadzą: Iwona Jeleń Katedra Zoologii, UWM, ul. Oczapowskiego 5

Poznanie najważniejszych pasożytów człowieka, cykli rozwojowych i patogeniczności. Pasożyty, których obecność może być wykorzystywana do leczeniu chorób autoimmunologicznych.

b/o

Tak

Odwiedzin: 3208727 | Ostatnia aktualizacja: 2018-12-11, 18:54  Copyright 2011 Wydział Biologii UAM w Poznaniu. Projekt i wykonanie: Rafał Bajaczyk brav

Pełną odpowiedzialność za organizację wydarzeń w ramach Nocy Biologów ponoszą lokalni organizatorzy akcji.